För- och nackdelar med konferenser

Visst kan en konferens vara något bra, men som så mycket annat finns det både för- och nackdelar med konferenser.

Inom företag etc. hålls ofta konferenser, det vill säga större möten och ofta gör man detta i samband med något typ av utflykt eller resa. Om företagets kontor t.ex. ligger i centrala Stockholm kan det vara en god idé att förlägga sin konferens utanför Stockholm. Detta kan vara ett väldigt bra sätt att stärka kontakten och samarbete mellan kolleger och chefer. Man spenderar tid tillsammans utan för arbetet, äter god mat tillsammans kanske deltar i någon gemensam aktivitet etc.

Vad kan det då finnas för för- och nackdelar med konferenser? Exempelvis kan det bli en kostnadsfråga för vissa. Det kan kännas tråkigt och jobbigt för den som känner att blir svårt att klara resten av månaden pga konferensen, eller kanske till och med inte har möjlighet överhuvudtaget att delta. En del kanske inte heller känner sig bekväma med att sova borta från sin familj, och det kan även finnas andra personliga anledningar till varför man inte vill följa med.

Eftersom en konferens inte bara handlar om att umgås och ha kul tillsammans, går man i sådana fall miste om de viktiga möten som är prioritet nummer ett.

Videokonferenser är ju ett relativt nytt sätt att hålla konferenser på, och även här stöter man på både för- och nackdelar med konferenser. Det som är bra är att ofta blir kostnaden lägre för själva konferensen. Vissa som inte hade kunnat delta om de var tvungna att befinna sig på en viss plats kanske har möjligheten att vara med, så länge de bara har tillgång till en dator med internetuppkoppling. Nackdelen med detta är om man råkar ut för ett strömavbrott eller om man har dåligt uppkoppling till Internet Man kan ju heller inte på samma sätt föra en konversation med de närvarande, eller få en uppsikt över alla och kunna se folks reaktioner etc.